Ik moet de komende 10 weken onderwijs online geven: welk rooster past hierbij?

In het begin van de coronacrisis ging men ervan uit dat het onderwijs in periode 4 (halverwege april) weer op gang zou komen. Met het besluit van het kabinet dat de periode in elk geval verlengd wordt tot 28 april komt ook het besef dat het onderwijs zeker tot en met de zomer alles digitaal zal moeten gaan doen.

Hoe gaan de hogescholen en universiteiten het onderwijs organiseren zodat docenten het volhouden, studenten geen achterstand oplopen en de kwaliteit gewaarborgd wordt?

Een rooster zonder lokalen: wat voor opties zijn er?

Nu er geen rekening gehouden hoeft te worden met lokalen zien wij nieuwe soorten roosters ontstaan. De een houdt vast aan de patronen die ze gewend zijn, andere opleidingen kiezen voor andere modellen, waarmee zij het online onderwijs geven beter kunnen vormgeven.

Zodra het besluit viel dat in blok 4 al ons onderwijs online ging, zagen wij kansen om voor de gehele opleiding, studenten en docenten een rooster met 2 vaste lesmomenten per dag in te richten

1. Vasthouden aan de reeds gemaakte roosters

Veel opleidingen kiezen ervoor om vast te houden aan het bestaande rooster. Dit om studenten duidelijkheid en regelmaat te geven. Hierbij gelden nog steeds dezelfde principes als bij regulier onderwijs. Is een docent ziek? Dan gaat de les niet door. Hierbij is het zo dat een docent verspreid over de dag en week zijn activiteiten kan geven en vaak de roostervrijemiddag in stand wordt gehouden om met elkaar te overleggen.

2. Vast dagrooster waarbij studenten dezelfde vakken op dezelfde dag krijgen

Andere opleidingen zien dat docenten veel moeten overleggen om hun lesprogramma’s aan te passen aan het online onderwijs. Dat het voor docenten met kinderen lastig is om verspreid over de dag onderwijs te geven. Daarom kiezen opleidingen ervoor hun rooster anders in te richten. De uitgangspunten zijn:

  • Een zieke docent eenvoudig overgenomen kan worden door een groep samen te voegen;
  • Docenten daarbuiten de tijd hebben om samen nieuw onderwijs te maken en/of één op één afspraken te hebben;
  • Studenten een regelmatig rooster hebben, elke dag op dezelfde tijdstippen les.

Aan de reacties van docenten en studenten zien wij dat velen enthousiast zijn over de geboden structuur en regelmaat in de lesmomenten.

Hiermee biedt de opleiding studenten (en docenten) het onderwijs (en werk) aan met een bepaalde regelmaat. Hiermee kan de opleiding ook in tijden van digitaal onderwijs hoge kwaliteit blijven leveren, het onderwijs ontwikkelen en houdt de opleiding rekening met de situatie waar docenten (en studenten) nu zitten.

Praktijkcasus

In bovenstaande situatie hebben wij samen met de opleiding Commerciële Economie van de Hogeschool van Amsterdam een dergelijke planning ontwikkeld. De keuze van de opleiding was om twee lesblokken per dag te gaan verzorgen en zoveel mogelijk rekening te houden met de vrije dagen die docenten normaal hebben.

Rooster
Voorbeeld van een regelmatig lesrooster dat nu gebruikt wordt.

Met onze onderwijsplanningstool hebben zij in een dag een eerste versie van de planning gemaakt dat hieraan voldeed. Hieronder een voorbeeld van een rooster Uiteindelijk is dit op 14 april in gebruik genomen. De opleiding Commerciële Economie van de Hogeschool van Amsterdam geeft zelf aan:

“Zodra het besluit viel dat in blok 4 al ons onderwijs online ging, zagen wij kansen om voor de gehele opleiding, studenten en docenten, een rooster met 2 vaste lesmomenten per dag in te richten. Dit was mogelijk omdat de beperking van het aantal lokalen weg viel. Your Next Concepts heeft toen snel geschakeld en met ons meegedacht. De applicatie die ze voor ons hebben gebouwd, heeft ons in staat gesteld binnen 1 week dit alternatieve weekrooster te maken. Wij zijn zeer positief over de samenwerking met Your Next Concepts en aan de reacties van docenten en studenten zien wij dat velen enthousiast zijn over de geboden structuur en regelmaat in de lesmomenten.”

Na de onderwijsperiode zullen wij met de opleiding de werkwijze evalueren om te zien wat er later nog verder verbeterd kan worden. Deze resultaten zullen we dan via een nieuwe blog delen.

Share